fbpx

יש לך חלון הזדמנות ייחודי לעזור לילד שלך!

90% מתת המודע של הילדים שלנו נבנה בגילאי 0-7.

לתת המודע הזה שנבנה כעת כוח עצום והוא זה שינהל את ילדינו גם בבגרותם.

  • עכשיו זה הזמן להעמיק את ההבנה שלכם בנושא תת המודע וההשפעות שלו על ילדיכם.
  • עכשיו זה הזמן ללמוד על הפעולות או המילים שאתם יכולים לומר להם (או להימנע מלומר להם), כדי לתת להם את ארגז הכלים הטוב ביותר להמשך חייהם.

ידע תמיד אפשר לרכוש, אבל יש לכם חלון הזדמנויות אחד לעצב את תת המודע של ילדכם.

הרשמו כאן לקבלת מידע בנושא באמצעות האימייל, וכן לקבלת פרטים ולהרשמה לסמינר המיוחד שלנו להורים:
דילוג לתוכן